Stanowiska Rady Gminy Wiązowna w sprawie OAW

Rada Gminy Wiązowna wielokrotnie wyrażała swoje stanowisko w sprawie przebiegu OAW, proponując by prowadzone prace były oparte przede wszystkim o warianty wykorzystujące istniejące i zaprojektowane już ciągi komunikacyjne o znaczeniu krajowym, a w tym konkretnym przypadku – drogę krajową DK50 oraz jej przebudowę do parametrów drogi ekspresowej.