Radio Nowy Świat o OAW

W dn. 19 maja 2021 roku o godzinie 18.15 Radio Nowy Świat w audycji na temat planowanej inwestycji przybliżyło słuchaczom problematykę związaną z projektem i planowanym przebiegiem Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. W audycji wypowiedzieli się zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciel GDDKiA, który zapowiedział, że analizie poddane zostaną także inne warianty przebiegu trasy. Audycji można wysłuchać tutaj: