Odpowiedzi GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury

W ciągu ostatnich tygodni, GDDKiA oraz Ministerstwo Infrastruktury udzieliło kilku odpowiedzi na liczne pisma i petycje związane z obawami odnośnie proponowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Z treścią tych pism możecie Państwo zapoznać się poniżej.

Zbiór dokumentów otwierają odpowiedzi na pisma Wójta Gminy Wiązowna Pana Janusza Budnego od Ministerstwa Infrastruktury z dn. 22 lutego 2021 roku oraz GDDKiA z dn. 17 maja 2021:

Następnie, odpowiedź udzielona 20 maja 2021 roku przez GDDKiA na pismo Rady Powiatu Otwockiego:

Kolejne pismo to odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury udzielone dn 9 czerwca 2021 roku na pytania postawione podczas Komisji Infrastruktury, które odbyło się 5 maja 2021 roku:

I ostatni już dokument to pismo GDDKiA w odpowiedzi na petycję Stowarzyszeń „Nie Tędy Droga” i „Eko-Glinianka” (15 czerwca 2021):