Sprawozdanie ze spotkania z mieszkańcami w sprawie planowanej budowy OAW/A50 na terenie Gminy Wiązowna

Spotkanie odbyło się w formacie on-line w dniu 6 marca 2021 i zgromadziło ponad 50 uczestników. 

AGENDA SPOTKANIA

1. Dlaczego Nie Tędy Droga? Nasze cele. Podjęte działania. Kolejne kroki. Pomoc ze strony mieszkańców. (Łukasz Zieliński)

– Przedstawienie powodów, dla których uważamy, ze projekt planowanej autostrady jest zły:

 • aglomeracja warszawska się rozrasta; w naszym rejonie (południowy wschód) planowana obwodnica się nienaturalnie przybliża; nie brany jest pod uwagę rozwój miejscowości sąsiadujących z Warszawą,
 • inwestycja zakłada budowę autostrady po południowej stronie Warszawy, natomiast na północy planowana jest droga ekspresowa – dlaczego północ jest uprzywilejowana? Droga ekspresowa jest inaczej kształtowana, ma więcej węzłów, itd.;
 • autostrada byłaby droga tranzytową przez naszą Gminę – mieszkańcy mieliby ograniczony dostęp. Węzły budowane są co 15 km; 
 • nadmierny hałas;
 • dodatkowe zanieczyszczenie powietrza – spaliny;
 • wycinka drzew;
 • kumulacja dróg w Gminie: mamy już S17, POW, A2;
 • poprowadzenie autostrady bardziej na południe i wschód – mogłoby być szansą na rozwój tamtejszych gmin, które nie maja tak rozwiniętej infrastruktury drogowej;
 • istniejąca DK50 od lat była wskazywana jako Duża Obwodnica Warszawy, która będzie modernizowana; 
 • Gmina Wiązowna od lat silnie się rozwija – południowo-wschodni obszar Gminy to miejsce gdzie rozwija się głównie mieszkalnictwo i rekreacja/turystyka;
 • wokół DK50, która istnieje od lat rozwijały się przedsiębiorstwa korzystające z bliskości drogi, budowa domów mieszkalnych z oczywistych względów była ograniczona;
 • aspekty ekologiczne: tereny Natura 2000, Mazowiecki Park Krajobrazowy
 •  ‘Pas zielonych płuc” wokół Warszawy – w ramach korytarza czerwonego będzie wycinany ze szkodą dla Otwocka i Warszawy;
 • większość mieszkańców jest przeciwna budowie autostrady;

– Stowarzyszenie „Nie tedy droga” – cele:

 • rezygnacja z analizy STEŚ dla korytarza „czerwonego”  i wytypowanie nowego korytarza wokół DK50,
 •  zmiana rozporządzenia w zakresie rodzaju nowej drogi A50 – z typu autostrady na drogę ekspresowa S50. Rodzaj drogi jest warunkowany rozporządzeniem z 2019 roku. Aby GDDKiA rozważyło zmianę, musi zostać zmienione rozporządzenie; 

– Podsumowanie działań Stowarzyszenia z ostatniego miesiąca

 • zaangażowanie 24 osób, które maja ze sobą kontakt głównie zdalny; grupa działa bardzo aktywnie i poszukuje wszelkich możliwych metod, dzięki którym osiągniemy wyżej wymienione cele;
 • zbierane są stanowiska ościennych gmin: Celestynów, Góra Kalwaria, Mińsk Mazowiecki;
 • stworzona została grupa na fb, która liczy już 1400 osób;
 • współpraca z podobnym forum piaseczyńskim;
 • Przygotowanie petycji do GDDKiA (30 stron szczegółowo opisanych powodów, dla których tego korytarza nie powinno być) – petycja powinna być wysłana w najbliższym tygodniu;
 • poszukiwanie kancelarii prawnej, która wesprze działania Stowarzyszenia  – proces wyboru;
 • nagłośnienie medialne – propagowanie tematu w mediach lokalnych i ogólnopolskich;
 • współpraca z UG Wiązowna – wymiana pomysłów i informacji;
 • kampania informacyjna w gminie Wiązowna – dystrybucja plakatów oraz ulotek
 • rozszerzenie działalności grupy fb na gminę Karczew, Otwock oraz Dębe Wielkie;
 • Stworzenie strony internetowej Stowarzyszenia www.nietedydroga.pl ; 
 • Stworzenie kanałów komunikacyjnych Stowarzyszenia w oparciu o Twitter, fanpage FB oraz Instagram;
 • Zaprojektowanie logo Stowarzyszenia;
 • Pozyskanie stanowiska Nadleśnictwa w Celestynowie – stanowisko przeciwko poprowadzeniu niebieskiego i czerwonego wariantu OAW;
 • Przeprowadzenie we współpracy z UG sondażu na temat planowanej inwestycji;

– Podsumowanie wyników badania sondażowego
(Kuba Cichosz)

 • Badanie przeprowadzono w dniach 3-4 marca
 • Populacja badania – mieszkańcy Gminy Wiązowna
 • Próba badawcza – 405 osób
 • Pytanie: ‘Czy mieszkańcy wiedza o planowanej inwestycji”: 95 % – tak, 5% – nie ;
 • Pytanie: ‘Źródła wiedzy o inwestycji’: 53% z mediów społecznościowych, 35 % z mediów lokalnych, 32 % ze strony Urzędu Gminy;
 • Pytanie: ‘Stosunek mieszkańców do przebiegu OAW przez Gminę Wiązowna’ : 81% mieszkańców jest przeciwnych. Najwięcej przeciwników projektu jest wśród mieszkańców sołectw położonych w korytarzu OAW (93%); najmniej przeciwników jest wśród mieszkańców miejscowości na północny zachód od korytarza – 76% przeciwników;
 • Pytanie: ‘Gdzie jeśli nie w Gminie Wiązowna’: 49% – w sladzie DK50 i status drogi ekspresowej, 20% – w sladzie DK50 i status autostrady, 14% – dalej niż droga DK50;
 • Pytanie: ‘Atuty mieszkania w Gminie Wiązowna’: możliwość obcowania z przyroda – 54%, Cisza i spokój – 29%
 • Raport z badania wraz z metodologią będzie dostępny na stronie Stowarzyszenia;

– Jakie będą kolejne działania Stowarzyszenia:

 • Wysłanie petycji – obecnie ustalane jest, w jaki sposób zebrać podpisy poparcia od mieszkańców;
 • Pojawienie się w mediach lokalnych i ogólnopolskich (TVP , Polsat); przyciągniecie uwagi do problemu;
 • Kontakt z politykami (odbyło się już spotkanie z posłanką Urszulą Zielińską);
 • Przygotowanie i produkcja bannerów (na początek 50 sztuk) i rozwieszenie ich na terenie Gminy oraz w gminach sąsiednich; 
 • Dotarcie do odpowiednich struktur w Unii Europejskiej;

– Co potrzebujemy od Państwa?

 • poruszanie tematu ze znajomymi, rozprzestrzenianie informacji, uświadomienie problemu;
 • osoby chętne do pomocy, zachęcamy do dołączenia do grupy aktywnych członków Stowarzyszenia – wszystkie pomysły i ręce do pomocy mile widziane;
 • Z czasem będziemy potrzebowali wsparcia finansowego (pokrycie kosztów kancelarii prawnej, przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, banery, ulotki, itd.); będziemy organizować tzw. zrzutki;
 • W przyszłości pomoc przy akcjach protestacyjnych – kiedyś pewnie trzeba będzie wyjść na ulicę i wyrazić swój sprzeciw;

2. Status ze strony Urzędu Gminy (Janusz Budny, Rafal Musiałek)

 • Wójt Gminy Wiązowna w przyszłym tygodniu planuje spotkanie z  Burmistrzem Mińska Mazowieckiego, z wójtami i  burmistrzami z Powiatu mińskiego– w celu uzgodnienia stanowisk i zidentyfikowania potencjalnych partnerów; 
 • Współpraca za Stowarzyszeniem Nie Tędy Droga; wymiana informacji;
 • Przyjęcie negatywnego stanowiska Rady Gminy w sprawie przebiegu czerwonego wariantu;
 • GDDKiA wydłużyła sobie czas odpowiedzi na stanowisko UG do 17 marca; na stronie gminy będzie informacja na temat odpowiedzi Generalnej Dyrekcji;
 • Wójt Gminy Wiązowna wystosował obszerne pismo do GDDKiA odnoszące się do streszczenia studium korytarzowego i prezentacji z 27 stycznia – wymieniając pojawiające się tam nieścisłości; 
 • Nie widać chęci współpracy ze strony GDDKiA – UG otrzymał odmowe dostępu do dokumentów –ponieważ według Generalnej Dyrekcji, opracowania wewnętrzne nie są dokumentami publicznymi;
 • Powołany został zespół konsultacyjny do spraw z OAW , składający się z sołtysów, radnych, ekspertów- celem zespołu jest praca nad gminnymi rozwiązaniami alternatywnymi, wspomaganie UG i Stowarzyszenia w kontaktach z mieszkańcami; pierwsze spotkanie zespołu już się odbyło;
 • Ankieta sms-owa na temat inwestycji – wyniki będą dostępne na stronie gminy;
 • Strona UG informuje o najważniejszych tematach związanych z inwestycja;
 • W „Powiazaniach ” będą również udostępniane kluczowe informacje o  OAW, oraz działaniach wokół projektu – Gmina chce w ten sposób dotrzeć do osób, które nie korzystają z internetowych kanałów; 
 •  Współpraca ze Stowarzyszeniem – przekazano informacje do petycji, itd.; 
 • UG wystąpił do różnych organizacji, zajmujących się przyroda z prośbą o informacje, które pomogą przygotować inwentaryzację przyrodnicza (gatunki chronione, siedliska);
 • Wójt Gminy Wiązowna kontynuuje rozmowy z podmiotami publicznymi, włodarzami gmin ościennych;
 • Wójt Janusz Budny wraz z Prezydentem Otwocka Jarosławem Margielskim , przedstawicielem NCBJ oraz Wójtem Dębego Wielkiego – będą ustalać termin spotkania z Ministrem Horała, Pełnomocnikiem  Rządu ds. CPK; 

3. Dlaczego opór zbiorowy jest tak istotny? (Jolanta Koczorowska)

 • Mimo ze może nam się wydawać, że nikt nas nie – zbiorowy protest ma sens. Wszystkie możliwe formy protestu powinny być realizowane; 
 • Na terenie gminy poparcie dla protestu jest ogromne;
 • Musimy się odnosić w ramach tego protestu używając różnych form sprzeciwu –  odnosimy się do tego jako Stowarzyszenie (media społeczne, strona gminna) – to świat wirtualny. Trzeba przejść do działań w realu. Ważny jest aspekt informacyjny;
 • Wszystkie działania są istotne;  masowy protest jest nie do zlekceważenia;
 • Ważne aby poszerzyć te protesty poza naszą Gminę; To zależy od aktywności samorządów lokalnych, ale powiat otwocki i samorząd otwocki powinien być w to zaangażowany. Swój udział  powinien mieć  także samorząd województwa , który może nam pomoc nagłośnić sprawę.
 • Czym jest aglomeracja? – Wiązowna spełnia wszystkie warunki bycia aglomeracją – jest połączona komunikacyjnie – my jesteśmy częścią aglomeracji. Obwodnica nie może tego przecinać – powinna być poza aglomeracją a nie przebiegać przez jej środek;
 • Możliwość kontaktu ze wszystkimi stowarzyszeniami i grupami osób – powinniśmy szukać kontaktów . To musi się łączyć z pozyskiwaniem środków. np., możliwość sponsorowania – bo niektóre rzeczy będziemy musieli finansować sami – działamy w interesie tutejszych mieszkańców i  przedsiębiorców;

4.Dyskusja

 • Inwentaryzacja ornitologiczna – powinna się rozpocząć pod koniec marca – badanie siedlisk powinno być przygotowywane w maju; kontaktujemy się z ornitologiem na SGGW;
 • – stanowisko GDDKiA w odniesieniu do zastrzeżeń NCBJ  a propos lokalizacji autostrady; NCBJ jest nastawione negatywnie do przebiegu korytarza czerwonego. GDDKiA poinformowało NCBJ, ze trasa w ramach korytarzy będzie maksymalnie odsunięta od Instytuty lub będą zastosowane specjalne zabezpieczenia techniczne. 
 • Konieczność uświadamiania  mieszkańców spoza korytarza, ze inwestycja nie jest przesadzona i może być modyfikowana w ten sposób, ze dotknie mieszkańców, których czujność jest w pewien sposób uśpiona; wszyscy są w tzw. polu rażenia;
 • Pomoc UG Stowarzyszeniu, poprzez interwencje w GDDKIA, aby Dyrekcja udostępniała Stowarzyszeniu informacji – jako instytucja publiczna, ma taki obowiązek.