Wyniki badania sondażowego mieszkańców gminy Wiązowna

Badanie opinii mieszkańców gminy Wiązowna na temat korytarza czerwonego planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przeprowadziła niezależna agencja badawcza Smartscope na zlecenie Stowarzyszenia „Nie tędy droga” i Urzędu Gminy. Wywiady zostały zrealizowane w dn. 3-4 marca 2021 roku na losowej, reprezentatywnej próbie badawczej N=405 mieszkańców gminy.

UWAGA: Struktura próby została przeważona tak, by odzwierciedlała strukturę populacji mieszkańców gminy ze względy na miejsce zamieszkania (mieszkańcy sołectw znajdujących się na trasie korytarza OAW oraz sołectw po obu stronach korytarza). Wyrażone w badaniu opinie są reprezentatywne dla ogółu mieszkańców gminy.

O planach budowy przez gminę Wiązowna nowej autostrady pełniącej funkcję Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej słyszało 95% mieszkańców. Opinie na temat koncepcji budowy kolejnej (po S2, A2 i S17) nowej drogi szybkiego ruchu są negatywne: 81% nie chce tej drogi w swojej gminie, przychylne temu pomysłowi jest zaledwie 11% osób, a 8% nie ma zdania.

Mieszkańcy są zdania, że nowa droga powinna być poprowadzona w miejscu obecnej drogi krajowej nr 50: jako przebudowa tej drogi do klasy drogi ekspresowej (49% osób) lub do klasy drogi autostradowej (20%). Zdaniem 14% osób nowa autostrada powinna powstać jeszcze dalej – na południowy wschód od DK50, a 12% uważa, że ta obwodnica w ogóle nie jest potrzebna.

Mieszkańcy gminy w przeważającej większości wybrali to miejsce i chwalą je za bliskość przyrody (54%) oraz ciszę i spokój (29%). Nowa droga niewątpliwie zmieniłaby te tereny. Co istotne, proponowany korytarz dla OAW w gminie Wiązowna został wyznaczony przez obszar kilku najdynamiczniej rozwijających się sołectw, gdzie w ciągu ostatnich 20 lat przyrost nowych mieszkańców sięgnął ponad 50%. Tak więc ewentualna autostrada przechodziłaby wśród osiedli nowych domów, które powstały w ostatnich latach. Przeciętny wiek domu w wyznaczonym korytarzu (czyli takich, które zostałyby wyburzone) to 15 lat, przy czym 1/3 wszystkich domów w korytarzu powstała po 2011 roku.

Z wynikami badania można zapoznać się tutaj.

Kontakt:
jakub.cichosz@smartscope.pl