Spotkanie z mieszkańcami 22.04.2021

Obecni m.in.: członkowie Stowarzyszenia, Katarzyna Jagiełło (Polska 2050), Janusz Budny, Wójt Gminy Wiązowna, Krzysztof Kalinowski, Wójt Gminy Dębe Wielkie, prof. Adam Torbicki, Jarosław Pinkas – były Główny Inspektor Sanitarny, Magdalena Broś-Konopielko, Marek Słoń (Instytut Strategie2050), Iwona Rajkiewicz, prof. Gaździcki, K. Mączewski, Geodeta Wojewódzki, Agata Passent

Frekwencja: start – 60 osób, po 10 min – 84, po 15 min – 94, po 40 min – 102, po 65 min – 100, po 140 min – 78.

Prowadzenie: Sylwia Piwowar

Stenogram przygotował: Tomasz Fidel

Agenda spotkania

  1. Powitanie
  2. Stowarzyszenie ‚Nie Tędy Droga”
  3. Podsumowanie ostatnich działań Stowarzyszenia
  4. Aktualności dot. planowanej inwestycji – Urząd Gminy Wiązowna oraz Dębe Wielkie
  5. Wsparcie polityków – Katarzyna Jagiełło (Polska 2050)
  6. Dzień Ziemi
  7. Następne kroki
  8. Dyskusja

A. Przywitanie, wprowadzenie, informacja o dotychczasowych działaniach

1. Przypomnienie czym/kim jesteśmy jako Stowarzyszenie “Nie Tędy Droga” (SNTD), kanały informacyjne, aktywność w mediach, spotkania i współpraca z politykami, dwie interpelacje posłanek Kamili Gasiuk- Pihowicz i Joanny Kluzik-Rostowskiej.

2. Akcja informacyjna – banery;

3. Petycja – podpisana przez 52 podmioty, kierowana m.in. do Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA, 12 posłów i 1 senatora; e-petycja +

zachęta do podpisów (dotąd ponad 6200 podpisów). Dwie edycje ulotek, docieranie do potencjalnych sprzymierzeńców.

4. Poszukujemy wsparcia prawnego, spotykamy się z przyrodnikami, nadleśnictwami.

5. Wójt Janusz Budny przedstawił sprawozdanie z działań UG: Stowarzyszenie Metropolia Warszawa uchwaliło stanowisko w sprawie OAW. Nawiązanie kontaktu z Jarosławem Pinkasem i przez niego ze stroną rządową. Trzy spotkania z UG Dębego Wielkiego – jedynymsprzymierzeńcem spośród gmin sąsiednich.

Uzupełnienie ze strony Naczelnika Rafała Musiałka: GDDKiA nie odpowiedziała dotąd na stanowisko UG, mimo zapowiedzi pisma na termin 31.03. W stanowisku była opinia na temat Studium Korytarzowego i zastrzeżenia do niego. Otrzymaliśmy pismo 31.03 od Pełnomocnika Rządu ds. CPU lakonicznie informujące po co robi się studium korytarzowe, natomiast nie zawierające odpowiedzi na pytania Rady Gminy i Wójta. Ponowiono prośbę o odpowiedź na pytania. Wystąpiono o informacje o siedliskach zwierząt i roślin chronionych do Nadleśnictwa i RDOŚ.

6. Krzysztof Kalinowski, wójt gminy Dębe Wielkie: forsowana inwestycja spowodowałaby rozbiórkę 40 domów, hałas dla 800 mieszkańców, wycinkę 68 ha lasów, przecięcie dwóch korytarzy ekologicznych, przecięcie terenów z niewypałami, skomplikowane skrzyżowanie z linią kolejową nr 2 i DK92 (nadmierna koncentracja, potencjalne zagrożenie terrorystyczne i wojskowe). Spotkał się z posłanką Anną Marią Siarkowską, która dociera do innych polityków, posłem Czesławem Mroczkiem, posłanką Kamilą Gasiuk-Pihowicz. Dwa spotkania wójtów i burmistrzów powiatu mińskiego, a przedtem wstępne spotkanie wszystkich samorządów w obrębie korytarza. Stanisławów ma swój pomysł (wariant niebieski, za Dębem Wielkim – przejście w czerwony). Miasto i gmina Mińsk nie poparły naszego pomysłu, ale jest tu pole do rozmów na temat wariantów koło DK50.

Od 23.04 roznoszone będą ulotki. Zachęcają do e-petycji, ale przygotują papierową wersję petycji. W trakcie przygotowania jest opracowanie przyrodnicze opisujące walory, które mogłyby być utracone. Planowany przelot dronem oraz żywy napis (za tydzień lub dwa). Dwa pisma: do CPK oraz GDDKiA. Obie odpowiedzi lakoniczne, wymijające i niezadowalające. Dwa stanowiska Rady Gminy Dębe Wielkie, oba przeciwko wariantowi czerwonemu. Grupa FB NTD.

7. Katarzyna Jagiełło: należy sięgać do wszystkich opcji politycznych poza podziałami. W spotkaniu uczestniczy kilka osób z Polska 2050 zaangażowanych w ten i podobne tematy. Zapowiedź interpelacji. Pozytywnie ocenia pomysł inwentaryzacji przyrodniczej. Będzie kontakt pomiędzy naszymi stowarzyszeniami i współpraca. Uzupełnienie po wypowiedzi J. Pinkasa: podziękowania i uznanie, zapowiedź kontaktu bilateralnego w tej sprawie.

8. Jarosław Pinkas: kilka tygodni temu spotkanie z ministrem Adamczykiem, który nie był świadomy i był szczerze zaskoczony dlaczego inwestycja nie jest planowana śladem DK50. Poprosił o petycję, którą skierował do pracowników niższego szczebla i GDDKiA. Uzyskamywsparcie, a co najmniej wiedzę o tym, komu zależy na tym, aby droga szła wariantem czerwonym. Jest w stanie zorganizować spotkanie z ministrem Kurtyką oraz ewentualnie innymi politykami, ponieważ zna skuteczność wielu z nich. To sprawa poza polityką, chodzi o dobrostan i partykularne – w dobrym brzmieniu tego słowa – interesy. Inaczej gmina zostanie zdewastowana! Od poniedziałku dzieci wracają do szkół – pomysł wręczenia ulotek oraz prac dzieci poświęconych ochronie przyrody.

9. Zapowiedź akcji sprzątania na Dzień Ziemi w najbliższy weekend. Prosimy o zdjęcia z akcji na tle naszych banerów, zapowiedź drobnych nagród,

10. Artur Dawidziuk – Nadleśniczy z Celestynowa: propozycja sadzenia lasu w momencie kiedy odpuści pandemia, ale raczej jesienią. Zaplanujemy kampanię informacyjną, która połączy wątki OAW i lasów. Sylwia: włączmy dzieci.

Łukasz: może jednak jeszcze tej wiosny? Będziemy organizować.

11. Następne kroki: dotrzeć z informacją o zagrożeniu do jak największej liczby osób. Prosimy o poszukanie w swoim otoczeniu osób znanych i medialnych. Docieramy do mieszkańców sąsiednich gmin, będą kolejne banery. Będziemy docierać do turystów, uczestników Półmaratonu Wiązowskiego. Finanse: mamy rachunek, można wpłacać darowizny na cele statutowe stowarzyszenia. Szukamy innych, łatwiejszych form wpłacania.

B. Dyskusja

11. Jolanta Koczorowska: jako uzupełnienie – wspomaga nas powiat Otwock. Dwa stanowiska Rady Powiatu zbieżne z naszym, Starosta wystąpił z zapytaniem czy wariant czerwony jest preferowany – na razie bez odpowiedzi. Mamy tam wsparcie, poparto wprost naszą petycję -przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady. SNTD reprezentuje co najmniej trzy gminy, jest ponadlokalna. W tej chwili stanowisko zbieżne z naszym przygotowuje Sejmik woj. mazowieckiego oraz Rada Warszawy – spodziewamy się stanowiska wspierającego.

12. Łukasz: petycja to sposób na wyrażenie naszej dezaprobaty. Prosimy o propagowanie i zachęcanie.

13. Magdalena Broś-Konopielko, mieszkanka Śródborowa: podkreśla wykroczenie SNTD poza gminę, mamy rolę ponad gminną. Sprawa dotknie mieszkańców Warszawy, bo wycięło by się wiele hektarów lasu, więc nie jest to już lokalna. Prośba o podkreślanie tej roli ponadregionalnej w naszych działaniach. Pomysł zamieszczenia na mapie Google zdjęć cennych obszarów i obiektów przyrodniczych, gdzie mieszkańcy i nie tylko, mogliby zgłaszać i dokumentować takie miejsca.

Sylwia: zapraszamy wszystkich do tego wspaniałego pomysłu.

14. Marek Słoń z instytutu Strategie Polska2050: zajmuje się transportem. Zachęca do przemyślenia czy ta inwestycja w ogóle jest potrzebna. On optowałby za rozbudową istniejących dróg, usuwaniem wąskich gardeł (mosty, skrzyżowania). Na prośbę Moniki Ogórek porównywał różne miasta – żadne nie ma podwójnej obwodnicy, pojawiła się ona tylko w kontekście CPK. Jakie jest uzasadnienie dla tej skali inwestycji? To megalomania, 6 pasów, inwestycja w tej skali nie ma uzasadnienia, natomiast korytarz czy przebieg takiej drogi jest wtórny.

Komentarz Łukasza: autostrada nie jest potrzebna nam, a być może nikomu poza CPK. Nie poszliśmy aż tak daleko w argumentacji, jednak proponujemy obniżenie standardu z autostrady do drogi ekspresowej.

Info z czatu: Przepraszam, ale musze juz sie odlaczyc. W razie czego zachecam do kontaktu email: marcuselephas@gmail.com

Dobranoc!- Marek Slon

15. Danuta Podgórska z Izabeli: czy można by wykładać petycję w sklepach wiejskich dla tych, którzy nie działają w Internecie.

Komentarz Jolanty Koczorowskiej: z powodu pandemii odstąpiliśmy od chodzenia po domach. Z powodu obawy o złamanie przepisów RODO odstąpiliśmy od zbierania podpisów. Koncepcja taka już była.

Łukasz: podpisy mogą być podważane, raczej zostaniemy przy wersji elektronicznej. Możemy skoordynować osobne petycje dla każdego sołectwa.

16. Iwona Rajkiewicz: ma doświadczenie w przygotowywaniu takich inwestycji dla GDDKiA. Cel długoterminowy: Propozycja aby już zbierać materiały, aby potem dobrze pracowało się prawnikom. Należy zbierać dokumenty w jednym miejscu. Istotne jest działanie długoterminowe, myśleć o procedurach, które nas czekają. Stowarzyszenia mają prawo włączenia się na prawach strony do procedury. Należy rozpisać kolejne kroki, w tym udział w STEŚ. Ma wrażenie, że przebiegi byłe machnięte od ręki. Trzeba zbierać argumenty aby pokazać inwestorowi co jest na naszym terenie, bo GDDKiA po prostu tego nie wie. Stworzyć zespół który będzie pilnował kolejnych kroków.

Sylwia: czy miałaby Pani chęć dołączyć do SNTD jako osoba z doświadczeniem? Mamy kilku specjalistów, ale nie jest to kompletny zespół. Będzie się kontaktować, ma kilka pomysłów, które przydadzą się w przyszłości. Bądźmy w kontakcie.

Łukasz: działamy trochę jak korporacja, dokumenty są gromadzone. Zapraszany do dołączania do konkretnych grup.

17. Ponownie wójt K. Kalinowski: podobnie jak powiat otwocki za wariantem Zarząd powiatu Mińskiego w marcu 2020 (?) wysłane do GDDKiA. Mapa zdjęć wrzucanych na mapę Google – popiera pomysł mieszkanki Dębego. Przymierzają się do petycji gminnej, ale rozwiązaniem mogą być petycje pojedyncze, pomyśli jak rozwiązać problem RODO,

18. Prof. Adam Torbicki: wójt wyręczył go wcześniej w wygłoszeniu kilku kwestii. Jednak podkreśla rolę petycji drukowanej, proponuje wydrukowanie listę podpisów e-petycji.

19. Marek Piwowar: szukamy kancelarii prawnych. Zaistnieliśmy w mediach. Linia Otwocka, radio, itp. Prośba o kontakty w mediach abyśmy mogli zaprezentować.

20. Łukasz: w grudniu pojawił się na stronach CPK strategiczny dokument oddziaływania na środowisko dla całego CPK.

21. Andrzej Kozłowski z Ustanowa pod Zalesiem Górnym, gm. Prażmów: czy rozmawiacie z gminami po zachodniej stronie Wisły (Góra Kalwaria, Prażmów), bo są to naczynia połączone.

Łukasz: jesteśmy w kontakcie z Piasecznem, Prażmowem, i innymi; może nie tak jak z Dębem Wielkim, ale jeśli pojawi się temat to chętnie będziemy współpracować.

22. Magdalena Broś-Konopielko: pytanie o ramy czasowe inwestycji.

Rafał Musiałek: ramy czasowe nie są określone, czekamy na przyznanie finansowania na STEŚ. Mamy wrażenie, że jest to kwestia miesięcy, a nie dni. Strategiczny dokument dla CPK ma ogromną skalę, nasz odcinek nie ma dokumentów środowiskowych, dopiero przyznanie finansowania na STEŚ rozpoczyna ten etap zmierzający do decyzji środowiskowej. Udało się pozyskać wewnętrzny dokument GDDKiA – zarządzeniem z roku 2009, wg którego ten etap wymaga wielu opinii, czego póki co nie ma. Nie ma formalnej procedury, tę otwiera wystąpienie o decyzję środowiskową. Musimy zaprezentować sprzeciw społeczny poparty argumentami merytorycznymi, tak jak to się dzieje przy Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

Janusz Budny: musimy trzymać rękę na pulsie.

Łukasz: istotne czy będzie jeden wariant, czy kilka korytarzy; odpowiedzi są niejasne. Jeśli więcej – to proces się wydłuża. Jeśli STEŚ będzie tylko dla korytarza czerwonego to mamy swobodę tylko w obrębie korytarza o szerokości 5 km.

Rafał: na razie wszystko idzie w stronę jednego korytarza, odpowiedzi są niejasne raczej aby nas usypiać. Nawet p. Lorek z Ministerstwa Infrastruktury mówił, że STEŚ na jeden korytarz kosztuje 100 mln, i czy NTD wyobraża sobie cztery korytarze przy takich kosztach.

23. prof. Adam Torbicki: czy mamy szukać jeszcze fachowców? czego jeszcze Gmina i NTD potrzebuje? Zewnętrznych ekspertów?

Sylwia: tak, potrzebujemy ekspertów, przyrodników, techników, prawników z doświadczeniem.

Łukasz: potrzebujemy ekspertów-drogowców. Mamy opinię dr Wójcickiego, ale wciąż potrzebujemy fachowców. Np. zastanawiamy się nad S50, ale robimy to amatorsko, tu potrzeba ekspertów. Niestety większość fachowców pracuje dla GDDKiA.

24. Wójt Kalinowski: jesteśmy w kontakcie z naszą ekspertką-ornitolożką, która przygotowuje analizę ptasią.

25. Wójt Budny: mamy kontakt z wieloma ekspertami drogowcami i przyrodnikami, mamy deklaracje współpracy, mieszkają tu projektanci dróg, ale współpracują incognito, bo pracują dla GDDKiA. Zaskakuje potencjał wśród mieszkańców naszej gminy. Chętnie wykorzystamy nasze lokalne autorytety. Mamy atut w postaci uzgodnionej z Radą Gminy decyzji o wyasygnowaniu każdej kwoty na stworzenie dokumentów i ekspertyz.

26. Iwona Rajkiewicz: wydanie decyzji środowiskowych wymaga wariantowania, nie ma możliwości uzyskania decyzji środowiskowej tylko dla jednego wariantu. Będą chcieli uzyskać dofinansowanie z Unii, więc warianty muszą być zgodne z wymogami unijnymi.

Łukasz: nie wariantu, ale dla jednego korytarza. Co najmniej trzy warianty w ramach korytarza.

27. Podsumowanie Sylwii: dobrą stroną tej złej sytuacji jest nawiązywanie więzi sąsiedzkich. Może uda nam się zbudować coś naprawdę pozytywnego. Może spływ? Teraz sprzątanie świata. Proszę obserwować w oczekiwaniu na kolejne kroki i akcje.

C. Podziękowania, pożegnanie (2,5 h)