Petycja w sprawie OAW do GDDKiA

Zakończono przygotowanie wspólnej petycji stowarzyszeń „Nie tędy droga” i „Eko Glinianka” w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej po południowo-wschodniej stronie Warszawy. Dokument jest w trakcie podpisywania przez, m.in. przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, rad gmin, rad sołeckich i rad rodziców uczniów okolicznych szkół. W przyszłym tygodniu dokument zostanie złożony w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.